BÀI DẠY TUẦN 21 – 24 KHỐI 3

TUẦN 24

Môn Tập đọc: Đối đáp với vua

Môn Tập đọc: Tiếng đàn

Luyện từ và câu: Mở rộng vống từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

TUẦN 23

Môn Toán: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo)

Môn Toán: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số

Môn Tập đọc: Nhà ảo thuật

Môn Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Tập làm văn:

Môn Tiếng Anh:

TUẦN 22

Môn Toán: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

Môn Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

 

Môn Tập đọc: Bài Nhà bác học và bà cụ

Môn Tập đọc: Bài Cái cầu

Luyện từ và câu

Tập làm văn:

Tiếng Anh:

TUẦN 21

Môn Toán: Bài Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Môn Toán: Bài Tháng – Năm

Môn Tập đọc: Bài Ông tổ nghề thêu

Môn Tập đọc: Bài Bàn tay cô giáo

Môn Luyện từ và câu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *