Bài dạy tuần 21 – 24 khối 2

TUẦN 24

Tập đọc: Quả tim khỉ

Môn Toán: Bảng chia 4

Môn Toán: Tìm một thừa số của phép nhân

 

TUẦN 23

Tập đọc: Bác sỹ Sói

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về muông thú

Tập làm văn:

Môn Toán: Số bị chia, số chia, thương

Môn Toán: Bảng chia ba – một phần ba

TUẦN 22

Tập đọc: Cò và Cuốc

Luyện từ và câu:

Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Tập làm văn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *